Studniówka 2019 (foto: Gazeta Lubuska)
Studniówka 2019 (foto: Gazeta Lubuska)
Studniówka 2019 (foto: Gazeta Lubuska)
Studniówka 2019 (foto: Gazeta Lubuska)
Studniówka 2019 (foto: Gazeta Lubuska)

Szkolne Wydarzenia

Zaloguj

Zaloguj się na konto Lotnik

wprowadź login
wprowadź hasło
Zapamiętaj

Do 9 kwietnia 2019 roku należy dostarczyć bibliografię wykorzystaną do opracowania tematu na część ustną egzaminu z języka polskiego.
Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego!

Natomiast ramowy plan prezentacji zdający może przynieść bezpośrednio na egzamin.