Statut ZSA

pdf mini

Statut IV LO obowiązująca od 27.06.2018

pdf mini

Zmiany w Statucie i WSO

pdf mini

Wewnątrzszkolny system oceniania

pdf mini

Perspektywczny plan rozwoju

pdf mini

Procedury

pdf mini
Program wychowawczo - profilaktyczny  pdf mini
Tematyka godzi wychowawczych klasa 3 GIM pdf mini
Tematyka godzi wychowawczych klasa 1 LO pdf mini
Tematyka godzi wychowawczych klasa 2 LO pdf mini
Tematyka godzi wychowawczych klasa 3 LO pdf mini
Jak ubrać się na szkolne uroczystości i jak się zachować? pdf mini