Rozkład zajęć lekcyjnych

obowiązuje od 28.01.2019

Lekcja Czas trwania Długość przerw
1 07:45 – 08:30 5 minut
2 08:35 – 09:20 10 minut
3 09:30 – 10:15 10 minut
4 10:25 – 11:10 10 minut
5 11:20 – 12:05 5 minut
6 12:10 – 12:55 20 minut - obiadowa
7 13:15 – 14:00 5 minut
8 14:05 – 14:50 5 minut
9 14:55 – 15:40 5 minut
10 15:45 – 16:30 5 minut
11 16:35 – 17:20 5 minut
12 17:25 - 18:10 5 minut
 
 
 

Rozkład zajęć lekcyjnych - zajęcia w trybie skróconym

obowiązuje od 28.01.2019

Lekcja Czas trwania Długość przerw
1 07:45 – 08:15 5 minut
2 08:20 – 08:50 5 minut
3 08:55 – 09:25 5 minut
4 09:30 – 10:00 5 minut
5 10:05 – 10:35 5 minut
6 10:40 – 11:10 5 minut
7 11:15 – 11:45 5 minut
8 11:50 – 12:20 20 minut - obiadowa
9 12:40 – 13:10 5 minut
10 13:15 – 13:45 5 minut
11 13:50 – 14:20 5 minut
12 14:25 – 14:55 5 minut
 

 

Rozkład zajęć lekcyjnych

obowiązuje od 03.12.2018

Rozkład lekcji Lekcje skrócone
Lekcja Czas trwania Lekcja Czas trwania
1 7:45 - 8:30 1 7:45 - 8:15
2 8:40 - 9:25 2 8:20 - 8:50
3 9:35 - 10:20 3 9:00 - 9:30
4 10:30 - 11:15 4 9:40 - 10:10
5 11:25 - 12:10 5 10:20 - 10:50
6 12:20 - 13:05 6 11:00 - 11:30
 przerwa obiadowa 7 11:40 - 12:10
7 13:35 - 14:20 8 12:20 - 12:50
8 14:30 - 15:15 przerwa obiadowa
9 15:25 - 16:10 9 13:20 - 13:50
10 16:20 - 17:05 10 14:00 - 14:30
11 17:15 - 18:00 11 14:40 - 15:10
12 18:10 - 18:55 12  15:20 - 15:50