Pedagog

Sylwia Błażejczak

Poniedziałek 11.15 – 14.00
Wtorek 9.00 – 14.15
Środa 8.00 – 10.30
Czwartek 9.30 – 14.00
Piątek 9.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców po uzgodnieniu telefonicznym

 tel. 68 327 13 26 wew. 27

Pedagog

Katarzyna Kosińska

Poniedziałek 9.00 – 14.00
Środa 9.30 – 14.30

Konsultacje dla rodziców po uzgodnieniu telefonicznym

 tel. 68 327 13 26 wew. 27

Pedagog

Alicja Hanisz

Poniedziałek 12.00 – 16.00
Czwartek 12.00 – 15.00

Rozmowy indywidualne z uczniami gabinet wicedyrektora

W sprawach pilnych kontakt tel. 533176108

Socjoterapeuta
Joanna Andrzejewska
Gabinet nr 45 

Wtorek 8.00 – 13.00
Czwartek  8.00 – 13.00