W naszej szkolepedagog szkolnypracuje z młodzieżą – gimnazjalistami i licealistami, a także – kiedy tylko jest taka potrzeba -  ich rodzicami/opiekunami, wspiera nauczycieli i wychowawców, współpracuje z innymi instytucjami mającymi znaczący wpływ na wychowanie, kształtowanie młodego człowieka. W naszej szkole pomocy i wsparcia uczniom oraz ich rodzicom udziela także psycholog oraz socjoterapeuta.

Zapraszam  Uczniów. Zawsze kiedy jest taka potrzeba. Kiedy pojawiają się problemy, z którymi samemu trudno się zmierzyć.

 • Kiedy jest Ci smutno, przeżywasz coś ważnego i chciałbyś się tym z kimś podzielić;
 • Kiedy trzeba rozwiązać konflikty, wyjaśnić niejasną sytuację;
 • Kiedy relacje z kolegami zaczynają zbaczać z właściwych torów;
 • Kiedy trudno Ci porozumieć się z rodzicami;
 • Pomagam wtedy kiedy trudno Ci się uczyć; 
 • Chętnie posłucham o Twoich sukcesach i radościach;
 • Prowadzę zajęcia na tematy istotne i ważne;

Jestem po to, aby wspierać ucznia w jego rozwoju, we wzrastaniu ku dorosłości i odpowiedzialności.

Zapraszam Rodziców. Zawsze wtedy, kiedy chcą podzielić się ważnymi informacjami o swoich dzieciach.

 • Kiedy szukają rozwiązań trudnych sytuacji wychowawczych, rodzinnych i innych;
 • Kiedy sytuacja zmusza do szukania pomocy materialnej;
 • Kiedy dziecko boryka się z problemami osobistymi,  edukacyjnymi, społecznymi;
 • Kiedy potrzebne jest wsparcie ze strony innych specjalistów;

 Chętnie wysłucham, porozmawiamy, wspólnie poszukamy rozwiązań…

Zapraszam nauczycieli, wychowawców, bo co kilka głów, to nie jedna, a szczególnie w tak ważnym procesie jakim jest kształcenie i wychowanie…

                                     Zapraszam JJJ    Do zobaczenia JJJ

Zadania pedagoga szkolnego szerzej zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej