Ogłoszenia rady rodziców

 

INFORMACJE  BIEŻĄCE 

            Rada Rodziców uprzejmie informuje , że na zebraniu rodziców i spotkaniu trójek klasowych w dniu 14-09-2017 w związku z zakończeniem kadencji członków RR   został wyłoniony nowy skład Prezydium Rady Rodziców :

Skład Prezydium RR w roku 2017/18 :

 

Przewodniczący RR Andrzej Stróżczyński

Wice Przewodnicząca  RR Iwona Działoszewska

Wice Przewodnicząca RR Beata Konaszewska

Skarbnik Magdalena Karwicka-Staśkiewicz

Sekretarz RR Liliana Rogowska

Członek RR Grzegorz Bazan

Członek RR  Anna Tujek

  1. Wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym wynoszą :

     60,00 pln  w przypadku uczęszczania do szkoły jednego dziecka

     80,00 pln w przypadku uczęszczania do szkoły dwójki lub większej ilości dzieci

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy , z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy , do której uczęszcza [ z zaznaczeniem GIM  lub  LO ]  lub u wychowawcy klasy .

  1. RR pragnie przypomnieć , że każda klasa ma możliwość otrzymania zwrotu części wpłaconych na rzecz RR pieniędzy na następujących warunkach :

Przy wpłacie :

powyżej 50%    zwrot  15%

powyżej 60 %   zwrot  20%

powyżej 70%    zwrot  25%

powyżej 90%    zwrot  30%

[ zgodnie z Regulaminem RR ]

Wychowawcy klas mogą wnioskować o wypłatę należnych środków do 15 czerwca .

  1. RR informuje , że pieniądze uzyskane z wpłat rodziców na rzecz RR przekazywane są do dyspozycji Organom Szkoły zgodnie z Regulaminem RR   w następujący sposób :

Rada Rodziców           50% środków

Fundusz Dyrektora      30% środków

Samorząd Szkolny       15% środków

Kółka Zainteresowań    5% środków

  1. Regulamin Rady Rodziców stanowi integralną część Statutu ZSA .

Statut ZSA  znajduje się na stronie internetowej szkoły .  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem .

  1. Rodziców , którzy są zainteresowani współpracą z RR zapraszamy do kontaktu i aktywności w ramach organizowanych spotkań z rodzicami , które odbywają się przed zebraniami szkolnymi .

Zebrania RR i trójek klasowych odbywają się o godzinie 16,30 w dniu zebrań z rodzicami.

 

Rozliczenie RR 2016-2017